« Back =  Inapoi Intercer AZS-Romania UNIUNEA ROMANA

1

CAMINUL ADVENTIST

ELLEN G. WHITE

 

Partea a XV-a  HARURI CARE ADUC STRĂLUCIRE VIETII DE FAMILIE

 

         Capitolul  69 

CURTOAZIE SI BUNĂTATE

 

 

            Curtoazia va alunga jumătate din relele vietii.  Principiul  cuprins  în porunca: "Iubiti-vă unii pe altii" stă la însăsi temelia  fericirii  din cămin.  Curtoazia crestină trebuie să domnească în fiecare casă.  Desi nu este atât de la îndemână, ea are puterea să îmblânzească acele  Firi care, altfel, ar fi reci, aspre. Cultivarea continuă a curtoaziei,  vointa de a face altora ceea ce voim ca ei să ne facă nouă, va alunga jumătate  din relele vietii. 1

            Curtoazia să se manifeste în cămin.  Dacă dorim să avem copii  buni,  curtenitori si iubitori,  noi însine trebuie să le fim exemplu. 2

            Părintii să fie atenti unul cu altul chiar  în lucrurile mici. Bunătatea  în toate trebuie să fie legea casei. Nu trebuie îngăduit nicidecum  limbajul  aspru; nu trebuie  rostite cuvinte  usturătoare.  Toti pot avea o înfătisare voioasă, o voce blândă,  maniere politicoase;  acestea sunt elemente puternice. Copiii sunt atrasi de comportamentul  optimist, luminos. Arătati-le bunătate si  curtoazie, iar ei vor dovedi  acelasi spirit, fată de voi si unul fată de altul. 4

            Curtoazia voastră si stăpânirea de sine  vor avea o influentă mai  mare asupra caracterelor copiilor vostri decât ar putea-o avea doar  cuvintele.  5

            Bunătatea unii fată de altii face din cămin un Paradis.  Vorbind  frumos cu copiii si lăudându-i atunci când încearcă să facă ce este  bine, părintii le pot încuraja străduintele, făcându-i foarte fericiti  în jurul cercului familiei, luând astfel nastere un farmec care va  alunga orice umbră si va aduce înăuntru lumina soarelui, cu seninătatea  ei. Bunătatea reciprocă si stăpânirea de sine vor face din cămin un  paradis si va atrage îngerii cei sfinti în cercul familiei; însă acestia  vor  pleca din casa unde se aud cuvinte  neplăcute, neîntelegeri si  certuri. Lipsa bunătătii, nemultumirea si mânia Îl izgonesc pe Domnul  Isus din cămin. 6

            Micile atentii din viata de zi cu zi si atasamentul care ar trebui  să existe între membrii aceleiasi familii nu depind de împrejurări  din afară. 7

            Cuvintele plăcute, gesturile amabile si afectiunea sinceră, care se  manifestă în toate actiunile, alături de hărnicie, curătenie si chibzuintă,  fac chiar dintr-o colibă cel mai fericit cămin.  Creatorul priveste  cu multumire spre un asemenea cămin. 8

            Există multi care ar trebui să trăiască mai putin pentru lumea din  afară si mai mult pentru membrii familiei lor. Ar trebui să existe  mai putină etalare de politete  superficială si afectiune fată de  străini si vizitatori si mai multă curtoazie, care izvorăste din adevărata  dragoste si  atasament, fată de cei dragi din cămin.  9

            Definitia adevăratei politeti.  Este mare nevoie de cultivarea  rafinamentului  autentic  în cămin. Aceasta constituie o mărturie puternică în favoarea adevărului.  La oricine s-ar manifesta,  vulgaritatea în vorbire si purtare dovedeste  o inimă stricată. Adevărul de origine divină nu degradează niciodată  pe cel care îl primeste si nici nu face din el o persoană grosolană,  dură. Adevărul îmblânzeste si rafinează.  Când  este primit în inimă,  el face din tânăr un om respectuos si politicos.  Politetea crestină  se dobândeste numai prin lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta nu constă  într-o stare  afectată, în  manifestări emotionale sau gesturi artificiale  - plecăciuni sau zâmbete fortate.  Acest fel de politete se întâlneste  la  cei lumesti, însă ei sunt lipsiti de  adevărata  politete crestină.  Politetea  adevărată se dobândeste numai printr-o cunoastere practică  a Evangheliei lui Hristos. Politetea autentică  si curtoazia autentică  sunt bunătate dovedită fată de toti, mari sau mici, bogati sau  săraci.10     Esenta politetii autentice constă în respectul fată de ceilalti. Educatia  adevărată, care durează, este cea care câstigă mereu prin simpatie  si încurajează bunătatea fată de toată lumea. Pretinsa cultură, care  nu-l face pe tânăr respectuos fată de părintii lui, nu le apreciază  calitătile si nu are răbdare fată de defectele lor, nu-l  ajută în  nevoie, nu-l face atent si grijuliu, generos si gata  a da ajutor  celor  tineri,  bătrâni si celor nenorociti, constituie un esec.11 Curtoazia crestină este  banda de aur care-i uneste pe membrii familiei  cu legături de iubire, devenind tot mai strânsă si mai puternică în  fiecare zi. 12

            Faceti din regula de aur legea  familiei.  În Biblie se pot găsi  cele mai valoroase reguli pentru relatiile sociale si de familie.  Acestea reprezintă nu numai cel mai bun si cel mai  nobil standard  de  moralitate, dar si cel mai valoros cod de politete. Predica  Mântuitorului  nostru  de pe  munte contine îndemnuri de  nepretuită valoare atât  pentru  bătrâni, cât si pentru tineri. Biblia ar trebui  citită adesea  în familie,  iar învătăturile ei pretioase trebuie  exemplificate  în viata de fiecare zi. Regula de aur: "Tot ce voiti să vă facă  vouă oamenii, faceti-le si voi la fel" si sfatul apostolului:  "În  cinste, fiecare să dea întâietate altuia"  ar trebui  să  devină legea  familiei. Cei care nutresc spiritul lui Hristos vor  dovedi politete în cămin si un spirit de bunăvointă chiar în lucrurile  mici. Ei vor căuta să îi facă mereu fericiti pe cei din jurul lor  si, fiind atenti cu cei din jur, vor uita de eul lor. Acesta  este fructul care creste în pomul numit crestinism. 13

            Regula de aur este principiul adevăratei curtoazii, iar cea mai autentică  ilustrare  a acesteia  se vede în viata si caracterul Domnului Isus.  Oh, ce  raze de blândete si frumusete străluceau în jur în viata de zi cu  zi a Mântuitorului nostru! Ce dulceată răspândea numai  prezenta Sa!  Acelasi spirit va fi descoperit si în copiii Săi. Cei în a  căror  inimă  locuieste Hristos vor fi înconjurati de o atmosferă divină. Hainele  lor albe vor fi înmiresmate cu parfumul  grădinii lui Dumnezeu. Fetele  lor vor reflecta lumină din lumina Lui, netezind cărarea pentru cei  obositi si care se împiedică pe cale. 14

            Cel mai bun  tratat stiintific asupra  etichetei.  Cel  mai  valoros tratat asupra etichetei, care a fost scris vreodată,  este pretioasa învătătură dată de Mântuitorul si prin apostolul Pavel,  sub inspiratia Duhului Sfânt - cuvinte care ar trebui înscrise, fără  a fi sterse vreodată, în memoria oricărui om, tânăr sau bătrân.  "Cum v-am iubit Eu, asa să vă iubiti  si voi unii pe altii." 

"Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea  nu pizmuieste; dragostea nu se umflă de mândrie, nu se laudă, nu se  poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeste  la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă  totul, crede totul, nădăjduieste totul, suferă totul. Dragostea nu  va pieri niciodată." 15

            Biblia ne cere în mod imperios să fim curtenitori; si ea ne prezintă  multe ilustratii ale unui spirit lipsit de egoism, ale harului  blândetii,  ale unui comportament atrăgător care caracterizează adevărata politete.  Acestea sunt doar  reflectii ale caracterului lui Hristos. Amabilitatea  si curtoazia autentică ce există în lume, chiar si printre cei ce  nu recunosc Numele Său, provin de la El, iar El doreste ca aceste  trăsături de caracter să fie reflectate în mod desăvârsit în copiii  Săi. Scopul  Său este ca oamenii să poată  vedea în  noi frumusetea  Lui.  16

            Crestinismul va face din om un  gentleman. Domnul Hristos S-a  purtat frumos chiar cu persecutorii Săi; iar urmasii Lui adevărati  vor avea acelasi spirit.  Priviti-l pe Pavel când a fost adus în fata  conducătorilor. Cuvântarea sa înaintea lui Agripa constituie o ilustrare  a adevăratei curtoazii, ca si a unei elocinte convingătoare. Evanghelia  nu încurajează politetea de formă, întâlnită în mod obisnuit în lume,  ci acea curtoazie  care izvorăste dintr-o  bunătate  autentică a inimii.  17

            Noi  nu suntem pentru  manifestarea a ceea ce lumea  numeste curtoazie,  ci pentru acea curtoazie pe care oricine o va lua cu sine în locasurile  ceresti ale celor mântuiti. 18

            Adevărata curtoazie izvorăste din dragoste.  Cea mai atentă cultivare  a convenientelor exterioare ale vietii nu este suficientă pentru a  îndepărta  nemultumirea, judecata aspră si vorbirea  indecentă.  Rafinamentul  autentic nu va fi niciodată dat pe fată atâta vreme cât eul  reprezintă  obiectivul  suprem.  Iubirea  trebuie să sălăsluiască în inimă. Un crestin adevărat  are ca motivatie a actiunilor sale atasamentul profund al inimii fată  de Mântuitorul. Iar din această rădăcină a iubirii sale pentru Hristos  izvorăste  atentia  sa fată de fratii lui. 19

            Din toate lucrurile care sunt căutate,  nutrite si cultivate, nimic  nu este atât de valoros în ochii lui Dumnezeu ca o inimă curată  si  o atitudine de multumire  si pace.  Dacă armonia divină a adevărului si iubirii există în inimă, aceasta  va radia  în exterior, în cuvinte si fapte... În inimă trebuie să  domnească spiritul bunăvointei autentice. Iubirea conferă posesorului  ei har, atentie si farmec în comportament.  Dragostea luminează înfătisarea  si supune vorbirea; ea rafinează si înnobilează întreaga fiintă umană.  Ea îl aduce în armonie cu Dumnezeu, căci ea este o caracteristică  a cerului. 20

            Adevărata curtoazie nu se învată doar prin practicarea regulilor etichetei.  Modul  de comportare trebuie  avut  întotdeauna în  vedere; ori de cât  ori  nu este compromis principiul,  respectul  fată de altii va conduce  la  conformarea cu obiceiurile acceptate; însă  adevărata curtoazie  nu cere sacrificarea principiului pentru  conventional.  Ea  ignoră  casta.  Ea încurajează pretuirea de sine, respectul pentru demnitatea omului  ca om, consideratie pentru fiecare membru al marii familii omenesti.  21

 

            Iubirea este exprimată prin priviri, cuvinte si actiuni.  Mai presus  de toate lucrurile, părintii ar trebui  să-si înconjoare copiii cu  o atmosferă de voiosie, curtoazie si iubire. Căminul  în care domneste  dragostea, si în care aceasta este exprimată în priviri, cuvinte si  fapte, este un loc în care îngerilor le face  plăcere să locu-iască.  Părintilor,  lăsati ca strălucirea iubirii, voiosiei, fericirii si multumirii să  pătrundă în inimile voastre si faceti ca influenta lor dulce să învăluie  căminul. Dati pe fată un spirit  bun, răbdător, si încurajati  acelasi  lucru  în copiii vostri, cultivând acele haruri care vor aduce strălucire  vietii din cămin. Atmosfera  astfel creată va fi pentru copii ceea  ce este aerul  si raza de soare pentru lumea vegetală, aducând sănătate  si vigoare mintii si trupului. 22

            Gusturile frumoase, conversatia voioasă si faptele iubitoare vor  lega  inimile copiilor de cele ale părintilor lor prin funiile de mătase  ale iubirii si vor contribui mai mult în a face căminul un loc atrăgător  decât cele mai pretioase  ornamente ce pot fi  cumpărate cu aur. 23 

            Trebuie asociate temperamente diferite.  Asa a rânduit Dumnezeu  ca persoane cu temperamente diferite să se asocieze. Când  se întâmplă  astfel, fiecare membru al familiei trebuie să privească cu sfintenie  sentimentele si să respecte drepturile celorlalti. În acest fel, vor  fi  cultivate  respectul reciproc si stăpânirea de sine, vor  fi îndepărtate  prejudecătile,  iar părtile aspre ale caracterului vor fi netezite.  Astfel, poate  fi asigurată armonia, iar asocierea di-feritelor temperamente poate  fi un beneficiu pentru fiecare. 24

            Nimic nu poate  înlocui lipsa curtoaziei.  Aceia care pretind că  sunt urmasi ai lui Hristos,  dar sunt în acelasi timp  aspri, lipsiti  de bunătate si necurtenitori în cuvinte si comportament, nu au  învătat  nimic de la Isus. Un om care tună si fulgeră doreste să stăpânească,  înăbusindu-i pe toti în jur,  unul care  caută necontenit greseli  nu este un crestin;  căci a fi crestin înseamnă a fi ca Hristos.  Comportamentul  unor asa-zisi  crestini  este atât de lipsit de  bunătate si curtoazie,  încât în loc să fie vorbiti de bine, ei sunt  vorbiti de rău.  Sinceritatea  lor nu poate fi pusă la îndoială; corectitudinea lor nu poate fi discutată,  însă  sinceritatea si corectitudinea nu pot  tine locul bunătătii  si curtoaziei. Crestinul trebuie să fie tot atât de iubitor, credincios,  milos si curtenitor pe cât  este de corect si cinstit.   Orice neglijare a bunătătii si amabilitătii din partea fratelui  fată  de frate, orice neglijare a  cuvintelor bune, încurajatoare, în cercul  familiei, părintii fată de copii si copiii fată  de părinti sunt o  confirmarea unor obiceiuri care denotă lipsa unui caracter asemenea  lui Hristos. Însă, dacă aceste lucruri mici sunt împlinite, ele devin  lucruri mari. Ele se măresc în proportie mare. Ele se transformă în  viată într-o mireasmă dulce care se înaltă către Dumnezeu ca tămâia  sfântă. 26

            Multi tânjesc după amabilitate.  Multi tânjesc  cu  dor  după afectiune,  prietenie...  Trebuie să nu fim egoisti, ci să căutăm mereu ocazii, chiar în lucrurile  mici, de a ne arăta multumirea pentru bunăvointa pe care ne-au arătat-o  altii  si să căutăm ocazii de a înveseli  pe altii, de a-i însenina si de  a le usura  durerile si poverile prin fapte de bunătate si amabilitate  si mici fapte de iubire. Aceste atentii care, începând din familia  noastră, se extind în afara cercului familiei vor contribui la  fericirea  vietii noastre,  iar neglijarea acestor lucruri mici vor  aduce amărăciune si durere în viata noastră. 27

            Prin relatiile sociale  intrăm în contact cu lumea.  Crestinismul  intră  în contact  cu lumea prin relatiile sociale.  Fiecărui bărbat  sau femeie, care a gustat dragostea lui Hristos si a primit în inimă  iluminarea divină, Dumnezeu îi cere să reverse lumină pe cărarea  întunecoasă  a acelora care nu au cunoscut  o cale mai bună. 28

            Noi putem manifesta o mie de mici atentii în cuvinte prietenoase si  priviri plăcute, care se vor reflecta din nou asupra noastră. Crestinii  lipsiti de consideratie pentru cei din jurul lor dovedesc prin această  neglijentă că nu sunt în legătură cu Hristos.  Este  imposibil să  fii într-o relatie cu Hristos si totusi să fii lipsit de bunătate  fată de altii si să uiti drepturile lor. 29

            Noi toti trebuie să devenim martori pentru Domnul Hristos. Puterea  relatiilor sociale, sfintită prin harul lui Hristos, trebuie îmbunătătită  prin câstigarea sufletelor la Mântuitorul. Faceti ca lumea să vadă  că  noi nu suntem în mod egoist absorbiti în propriile noastre interese,  ci că noi dorim ca si altii să se împărtăsească de binecuvântările  si privilegiile  noastre. Faceti-i  să vadă că religia  noastră nu  face din noi niste oameni lipsiti de iubire si  exigenti. Fie ca toti  care mărturisesc că L-au găsit  pe Hristos să lucreze slujind asa  cum a făcut El, în folosul  oamenilor. Noi  nu trebuie  să dăm niciodată  lumii falsa impresie că oamenii crestini sunt  un popor mohorât, nefericit.  30

            Dacă suntem curtenitori si amabili  în cămin, vom duce cu noi mireasma  unui comportament plăcut si atunci când  suntem plecati de acasă.  Dacă dovedim stăpânire de sine, răbdare, blândete si tărie de caracter  în cămin, vom putea   fi o lumină în lume. 31

  1. Signs of the Times, 9 sep. 1886.

  2. Signs of the Times, 25 mai 1882.

  3. Good Health, ian. 1880.

  4. Educatie, pag. 225.

  5. Review and Herald, 13 iun. 1882.

  6. Signs of the Times, 17 apr. 1884.

  7. Signs of the Times, 23 aug. 1877.

  8. Signs of the Times, 2 oct. 1884.

  9. Signs of the Times, 2 oct. 1884.

 10. Manuscript 74, 1900.

 11. Educatie, pag. 226.

 12. Signs of the Times, 29 noi. 1877.

 13. Signs of the Times, 1 iul. 1886 

 14. Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 111.

 15. Educatie, pag. 227.

 16. Id., pag. 226, 227.

 17. Divina vindecare, pag. 358, 359.

 18. Signs of the Times, 13 aug. 1912.

 19. Divina vindecare, pag. 359.

 20. Testimonies for the Church, Vol. 4, pag. 559, 560.

 21. Educatie, pag. 225.

 22. Counsels to Teachers, Parents, and Students, pag. 115.

 23. Signs of the Times, 2 oct. 1884.

 24. Signs of the Times, 4 apr. 1911.

 25. The Youth's Instructor, 31 mar. 1908.

 26. Manuscript 107, 1898.

 27. Testimonies for the Church, Vol. 3, pag. 539, 540.

 28. Id., Vol. 4, pag. 555.

 29. Id., Vol. 3, pag. 539.  

 30. Hristos, Lumina lumii, pag. 126, 127.

 31. Signs of the Times, 14 noi. 1892.

 

Librarie On Line

inceput SUS inceput

« Back =  Inapoi

 

Intercer   AZS-Romania   UNIUNEA ROMANA